1541, 8 czerwca, Wilno

Zygmunt król polski w związku ze skargą właścicieli łanów podmiejskich koło Lublina (wymienieni imiennie), poddanych królewskich, na radę miejską o to, że wbrew dawnemu zwyczajowi domaga się od nich opłaty podatku miejskiego zwanego szosem, podczas gdy oni mają obowiązek uiszczać tylko 12 groszy z łanu na św. Marcina do zamku, zabrania miastu żądania od tychże wspomnianej opłaty.

176

 

Oryg., pap., 21,5 x 25,8 cm; frag. tekstu wydarte, cały dok. podklejony pap.; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk. nieznacznie wykruszona;

por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum sacre regie maiestatis proprium”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina. DmL, sygn. 81.
Skip to content