1748,17 października, Warszawa

August III król polski wydaje list żelazny dla magistratu i mieszczan lubel­skich w obronie przed instygatorem podstarościńskim i podwojewodzińskim, który podczas zasiadania komisji dla ustanowienia taksy wszczął sprawę przeciwko ma­gistratowi i cechom i wydał jakieś wyroki, w nie praktykowany dotąd sposób.

Oryg., pap., 23,5 x 38 cm; współopr. z dok. nr 304; j. lac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., niezbyt wyraźna; por. Gumowski, nr 166.

Pod tekstem: podpis Jana Małachowskiego, kanclerza; „Ad mandat um Sa R Majestatis proprium”; „Ignatius Ludovicus Nowicki Sae Rae Mttis Secretarius”; „Salvus conductus pro Magistratu et Tota Civitate Lublinensi”; nota o oblacie dokumentu w ks. grodź. 23 X 1748 r..

Na okładce: Nro 182do (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 175, s.171v-172v; reg.: KmL, sygn. 248, s.60; AmL, sygn. 151, nr 225.

Druk: Riabinin, nr 407.

Wykaz, 191; DmL, sygn. 193.

Skip to content