Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku

Księgi ziemskie lubelskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1432-1439 Fond 1759, op 2:
Дрогичинский земский суд, город Дрогичин, 1416-1683

Sąd ziemski drohiczyński, 1416-1683

1 358/0

Księgi ziemskie horodelskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1536-1581 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

1

 

 

0/610

2 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1538-1579 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

2

 

388/0

3 Księga ziemska horodelska, Zapisy, relacje 1533-1579 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

3

 

299/0

4 Księga ziemska horodelska, Zapisy, wyroki 1476-1479, 1500, 1518, 1544-1546, 1559-1562 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

4

 

290/0

5 Księga ziemska horodelska, Wyroki, zapisy, relacje 1593-1596 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

5

 

384/0

6 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1597-1602 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602

Sąd ziemski horodelski, 1471-1602

 

6

 

616/0

Księgi grodzkie horodelskie

L.p. Nazwa księgi, seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga grodzka horodelska, Wyroki 1603-1607 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698

Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

 

1

460/0
2 Księga grodzka horodelska, Zapisy 1677-1698 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698

Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

 

2

 

905/0

3 Księga grodzka horodelska, zapisy, relacje 1550-1571 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698

Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

 

6

 

771/0

4 Księga grodzka horodelska, Zapisy 1658-1672 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698

Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

 

7

 

508/0

5 Księga grodzka horodelska, Zapisy, wyroki, relacje 1578-1583 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698

Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

 

8

 

308/0

Księga podkomorska łukowska

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga podkomorska łukowska 1528-1540 Fond 1723, op. 1:
Луковский гродский суд, город Луков Сандомирской земли Королевства Польского, 1536-1541

Sąd grodzki łukowski, 1536-1541

 

1

 

299/0

Księgi miasta Lublina

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga wójtowsko-ławnicza 1569-1571 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698

Akta miasta Lublina, 1534-1698

 

2

 

698/0

2 Księga radziecka 1563-1565, 1567, 1581 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698

Akta miasta Lublina, 1534-1698

 

1

 

467/0

3 Księga testamentów i inwentarzy mieszczan lubelskich 1521-1525 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623

Sąd ziemski lubelski, 1548-1623

 

12

 

376/0

4 Księga wójtowsko-ławnicza – testamenty i inwentarze mieszczan lubelskich 1664-1677 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698

Akta miasta Lublina, 1534-1698

 

3

 

259/0

5 Księga rachunkowa miasta Lublina – dochody i wydatki 1506-1550 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623

Sąd ziemski lubelski, 1548-1623

 

1

 

316/0

6 Księga dochodów i wydatków miasta Lublina 1611-1692 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698

Akta miasta Lublina, 1534-1698

 

6

 

277/0

7 Księga dochodów i wydatków miasta Lublina 1653-1698 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698

Akta miasta Lublina, 1534-1698

 

7

 

326/0

Księgi sądów wydzielonych miasta Zamościa

L.p.

Nazwa księgi/seria

Daty skrajne

Zespół (Fond)

Sygn.

Liczba kart/str.

1 Trybunał Zamojski dla Miast Ordynacji Zamojskiej 1634-1637 Fond 1717, op. 1:
Замостский гродский суд, город Замость Русского воеводства Речи Посполитой, 1634-1669

Sąd grodzki zamojski, 1634-1669

 

2

 

172/0

2 Księga wójtowsko-ławnicza prawa uprzywilejowanego ormiańskiego 1660-1668 Fond 1807, op 1:
Замостский магистрат (Армянский), город Замость Королевства Польского, 1660-1668

Magistrat zamojski – ormiański, 1660-1668

 

1

 

258/0

 

Skip to content