Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku

Księgi ziemskie lubelskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1432-1439 Fond 1759, op 2:
Дрогичинский земский суд, город Дрогичин, 1416-1683.
Sąd ziemski drohiczyński, 1416-1683
1 358/0
2 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1548-1552 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
2 362/0
3 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1556-1558 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
3 315/0
4 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1566 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
4 451/0
5 Księga ziemska lubelska, Wyroki 1568-1571 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
5 403/0
6 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1586-1589 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
7 918/0
7 Księga ziemska lubelska, Wyroki 1586-1587, 1591 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
8 797/0
8 Księga ziemska lubelska, Wyroki 1596-1597 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
9 1413/0
9 Księga ziemska lubelska, Zapisy 1613-1615 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
11 782/0

Księgi ziemskie chełmskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska chełmska 1471-1484 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
2 193/0
2 Księga ziemska chełmska 1500-1533 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
4 313/0
3 Księga ziemska chełmska 1566-1577 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
5 318/0
4 Księga ziemska chełmska 1571-1579 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
1 954/0
5 Księga ziemska chełmska 1580-1588 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
6 1074/0
6 Księga ziemska chełmska 1583-1584 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
3 1278/0
 

Księgi ziemskie urzędowskie

Lp. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska urzędowska, Wyroki, relacje 1582-1595 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
6 759/0
2 Księga ziemska urzędowska, Wyroki, relacje 1599 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
10 406/0

 

Księgi ziemskie horodelskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1536-1581 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

1

 

0/610
2 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1538-1579 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

2

 

388/0

3 Księga ziemska horodelska, Zapisy, relacje 1533-1579 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

3

 

299/0

4 Księga ziemska horodelska, Zapisy, wyroki 1476-1479, 1500, 1518, 1544-1546, 1559-1562 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

4

 

290/0

5 Księga ziemska horodelska, Wyroki, zapisy, relacje 1593-1596 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

5

 

384/0

6 Księga ziemska horodelska, Wyroki 1597-1602 Fond  1753, op 1:
Городловский земский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1471-1602.
Sąd ziemski horodelski, 1471-1602
 

6

 

616/0

Księgi ziemskie krasnostawskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga ziemska krasnostawska 1538-1570 Fond 1765, op. 1:
Красноставский земский суд, город Красностав Королевства Польского, 1538-1596.
Sąd ziemski krasnostawski, 1538-1596
1 669/0
2 Księga ziemska krasnostawska 1553-1596 Fond 1765, op. 1:
Красноставский земский суд, город Красностав Королевства Польского, 1538-1596.
Sąd ziemski krasnostawski, 1538-1596
3 261/0
3 Księga ziemska krasnostawska 1562-1580 Fond 1765, op. 1:
Красноставский земский суд, город Красностав Королевства Польского, 1538-1596.
Sąd ziemski krasnostawski, 1538-1596
2 924/0
4 Księga ziemska krasnostawska 1584-1593 Fond 1790, op. 1:
Холмский земский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского, 1471-1592.
Sąd ziemski chełmski, 1471-1592
7 591/0

Księgi grodzkie chełmskie

Lp. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga grodzka chełmska, Wyroki 1603-1606 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
17 942/0
2 Księga grodzka chełmska, Wyroki 1626-1629 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
18 1034/0
3 Księga grodzka chełmska, Wyroki 1633-1635 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
5 672/0
4 Księga grodzka chełmska, Wyroki, zapisy, relacje 1558-1561 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
1 371
5 Księga grodzka chełmska, Wyroki, zapisy 1566-1577 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
2 290/0
6 Księga grodzka chełmska, Wyroki, relacje 1576-1577 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
3 235/0
7 Księga grodzka chełmska, Relacje 1609-1610 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
9 934/0
8 Księga grodzka chełmska, Relacje 1615-1616 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
10 881/0
9 Księga grodzka chełmska, Relacje 1620-1621 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского (Польской Короны), с 1569 года – Холмской земли Русского воеводств.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
4 808/0
10 Księga grodzka chełmska, Relacje 1636-1636 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
11 510/0
11 Księga grodzka chełmska, Relacje 1637-1638 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
12 819/0
12 Księga grodzka chełmska, Relacje 1649-1650 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
6 1089/0
13 Księga grodzka chełmska, Relacje 1663-1663 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
13 430/0
14 Księga grodzka chełmska, Relacje 1667-1668 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
14 935/0
15 Księga grodzka chełmska, Relacje 1669-1669 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
7 342/0
16 Księga grodzka chełmska, Relacje 1680-1680 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
8 752/0
17 Księga grodzka chełmska, Relacje 1680-1680 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
15 45/0
18 Księga grodzka chełmska, Relacje 1683-1683 Fond 1740, op. 1:
Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683.
Sąd grodzki chełmski 1558-1683
16 256/0

 

 

Księgi grodzkie horodelskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga grodzka horodelska, Wyroki 1603-1607 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
 

1

460/0
2 Księga grodzka horodelska, Wyroki 1640-1643, 1647 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
5 191/0
3 Księga grodzka horodelska, Zapisy 1677-1698 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
 

2

 

905/0

4 Księga grodzka horodelska, Zapisy, relacje 1550-1571 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
 

6

 

771/0

5 Księga grodzka horodelska, Zapisy, relacje 1624-1632 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
4 550/0
6 Księga grodzka horodelska, Zapisy 1658-1672 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
 

7

 

508/0

7 Księga grodzka horodelska, Zapisy, wyroki, relacje 1578-1583 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
 

8

 

308/0

8

Księga grodzka horodelska, Relacje

1677-1681

Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698

3

619/0

9 Księga grodzka horodelska, Relacje 1690-1693 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
9 661/0
10 Księga grodzka horodelska, Relacje 1694-1698 Fond 1713, op. 1:
Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698.
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698
10 639/0

Księgi grodzkie krasnostawskie

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga grodzka krasnostawska, Wyroki 1590-1590 Fond 1720, op. 1:
Красноставский гродский суд, город Красностав Королевства Польского, 1590-1761.
Sąd grodzki krasnostawski, 1590-1761
1 944/0
2 Księga grodzka krasnostawska, Ekstrakty z ksiąg grodzkich 1622-1761 Fond 1720, op. 1:
Красноставский гродский суд, город Красностав Королевства Польского, 1590-1761.
Sąd grodzki krasnostawski, 1590-1761
2 14/0

Księga podkomorska łukowska

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga podkomorska łukowska 1528-1563 Fond 1723, op. 1:
Луковский гродский суд, город Луков Сандомирской земли Королевства Польского, 1536-1541.
Sąd grodzki łukowski, 1536-1541
 

1

 

299/0

Księgi miasta Lublina

L.p. Nazwa księgi/seria Daty skrajne Zespół (Fond) Sygn. Liczba kart/str.
1 Księga wójtowsko-ławnicza 1569-1571 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
 

2

 

698/0

2 Księga radziecka 1563-1565, 1567, 1581 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
 

1

 

467/0

3 Księga radziecka 1588-1591 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
4 737/0
4 Księga radziecka 1591-1592 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
5 348/0
5 Księga testamentów i inwentarzy mieszczan lubelskich 1521-1525 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
 

12

 

376/0

6 Księga wójtowsko-ławnicza – testamenty i inwentarze mieszczan lubelskich 1664-1677 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
 

3

 

259/0

7 Księga rachunkowa miasta Lublina – dochody i wydatki 1506-1550 Fond 1768, op.1:
Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623.
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623
 

1

 

316/0

8 Księga dochodów i wydatków miasta Lublina 1611-1692 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
 

6

 

277/0

9 Księga dochodów i wydatków miasta Lublina 1653-1698 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
 

7

 

326/0

10 Księga dzierżaw kramów 1534-1604 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
8 192/0
11 Księga dochodów jarmarcznych 1577-1626 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
9 368/0
12 Bifolium Monialis Snopkowska a hortui BMV abrenuntiatio 1622 Fond 1815, op 1:
Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698.
Akta miasta Lublina, 1534-1698
10 2/0

Księgi sądów wydzielonych miasta Zamościa

L.p.

Nazwa księgi/seria

Daty skrajne

Zespół (Fond)

Sygn.

Liczba kart/str.

1 Trybunał Zamojski dla Miast Ordynacji Zamojskiej 1669-1674 Fond 1717, op. 1:
Замостский гродский суд, город Замость Русского воеводства Речи Посполитой, 1634-1669.
Sąd grodzki zamojski, 1634-1669

1

182/0
2 Trybunał Zamojski dla Miast Ordynacji Zamojskiej 1634-1637 Fond 1717, op. 1:
Замостский гродский суд, город Замость Русского воеводства Речи Посполитой, 1634-1669.
Sąd grodzki zamojski, 1634-1669

 

2

 

172/0

3 Księga wójtowsko-ławnicza prawa uprzywilejowanego ormiańskiego 1660-1668 Fond 1807, op 1:
Замостский магистрат (Армянский), город Замость Королевства Польского, 1660-1668.
Magistrat zamojski – ormiański, 1660-1668
 

1

 

258/0

 

Skip to content