1640, 20 listopada, Warszawa

Władysław IV król polski na prośbę [mieszczan lubelskich] powtarza oblato-wany w księgach Metryki Koronnej poniższy dokument:

  • 1613,15 czerwca, Warszawa
    Treść, jak sygn. 149.

Kopia z XVIII w., pap., k.2; 20 x 33 cm, zachowana dobrze, rdzawe plamy; filigran; nie uwierzytel­niona; j. łac.

Pod tekstem, k.l: „Extractum ex Minori Metrice ciuibus Lublinen[sibus]”; k.2: „Correxit cum actis Jurkowski mp”.

Na odwrocie: „Oblata privilegii erectionis civitatis Sacrae Regiae Majestatis Lublinensis anno 1613 in actis Metrices regni”; ,,Priv[iIegium] locatioms 1317″; „6to iest”; „Niema”.

Druk: Riabinin, nr 321 (por. też nr 287).

Wykaz, 122; DmL, sygn. 166.

 

 

Skip to content