1448, 30 czerwca, Kraków

die dom. in crast. ss. Petri et Pauli ap.

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski, pragnąc dopomóc m. Lublinowi znisz­czonemu przez pożar, ustanawia cztery jarmarki: 16-dniowy, zaczynający się na 8 dni przed świętem Oczyszczenia NMP /2 II/; 16-dniowy na Zielone Świątki; 8-dniowy na Wniebowzięcie NMP /15 VIII/ oraz 8-dniowy na św. Szymona i Judy a-post. /28 X/, zwalniając od opłat celnych kupców przybywających na dwa pierwsze.

Lista świadków.

DmL_010

Oryg., perg., 52 x 22+6,7 cm; 3 niewielkie dziury i 2 przedarcia na złożeniach, tekst nieznacznie uszkodzony, plamy; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcia na perg. i ślad odciśniętego sznurka.

Pod tekstem: relacja Jana z Koniecpola, kanclerza.

Na marginesie z lewej: kolejne numery i daty jarmarków.

Na odwrocie: regest [XVI w.]; „NB 51 Priuilegium Nundin[orum]  descriptio An. Dn.  1448” (Casimiri regis – dopisane później); „Na jarmarki”; „Lectum”; nota o okazaniu dok. lustratorom w r. 1617 i 18 II 1661 r.; inne napisy w większej części zatarte.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.31-32; reg.: KmL, sygn. 248, s.9; AmL, sygn. 151, nr 25.

Druk: Lublin w dokumencie, nr 7 (regest); Riabinin, nr 27 (na podstawie kopii); MRPS, I, nr 22.

APL, 8a; DmL, sygn. 10.

 

 

Skip to content