1591, 24 listopada, Wiślica

Zygmunt III król polski nadaje rajcom lubelskim, stosownie do istniejącego od dawna w Lublinie zwyczaju, prawo dożywotniego piastowania tego urzędu.

PL-35-22-DmL-125-1-1-2

 

Oryg., perg., 57 x 25+9,4 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk., na pasku perg., uszkodzona; por. Gumowski, nr 78 /?/. Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Math. Pstrokonski NMR”.

Na odwrocie: 2 regesty [XVII-XVIII w.]; „NB 35tum (przekreślone) Priuilegium in quo confertur aduitalitas officiorum Proconsul[is] et Consul[um] An[n]i 1591 (d. 24 9bris dopisane); „Cura et la-bore spectabilis D Joainnis Lisowski consulis Lublinensis”; „Lectum”; „Nro 134to” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.40; AmL, sygn. 151, nr 155.

Druk: Riabinin, nr 254.

Wykaz, 109; DmL, sygn. 125.

Uwaga: zostawiono pierwszy wiersz na wpisanie imienia króla, jednak nie zostało wpisane w kancelarii, lecz dopisane później na lewym marginesie.

 

 

Skip to content