1379, 16 września, Kraków

f. sexta prox. pt Exaltationem S. Crucis

Piotr [ze Szczekocin] starosta i kasztelan lubelski zobowiązuje się do poszanowania praw m. Lublina oraz do wynagrodzenia mieszczan lubelskich pod karą 100 grzywien groszy praskich za poczynione miastu szkody podczas dzierżawienia starostwa lubelskiego, które określą po przybyciu do Lublina Dobiesław [z Kuroz-węk] wojewoda krakowski i Jan z Tarnowa kasztelan sandomierski.

DmL_006

 

Oryg., perg,, 19 x 13+3,3 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć sygnet. z herbem Odrowąż (Piotra ze Szczekocin), z czarnego wosku, w miseczce wosk.., na pasku perg., zachowana dobrze; paski perg. po dwu innych pieczęciach.

Na odwrocie: data dok. [XVII w.].

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 7.

Druk: KDMłp., III, nr 911; Riabinin, nr 9.

Wykaz, 6; DmL, sygn. 6.

Uwaga: por. Urzędnicy małopolscy, nr 465, Dobiesław z Kurozwęk, był wojewodą krakowskim w l. 1368 – 1380; tamże, nr 751, Jan z Tarnowa, był kasztelanem sandomierskim w l. 1377 – 1385.

Skip to content