1535, 30 sierpnia, Kraków

Zygmunt król polski na prośbę mieszczan lubelskich potwierdza i poleca wydać pod pieczęcią wiszącą poniższy dokument, wcześniej wydany pod pieczęcią wyciśniętą.

  • 1511, 25 stycznia, Piotrków
    Treść, jak sygn. 38.

056

 

Oryg., perg., 34 x 23,5+5,7 cm; zachowany dobrze; j. łac. Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: „De non soluendo theloneo Lublin[ensi] (przekreślone) Chelmen[si]” (dopisane później); „NB Priuilegium 23tium seu decretum inter capitaneum Chelmensem et cives Lublinenses in quo continenlur libertatio a  theloneis Anno Dni  1535  (d. 30  Augusti  –  dopisane później)”; „Decretum Serenissimi Sigismundi 6tum”; inny napis zatarty.

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 5; reg.: KmL, sygn. 248, s. 30; AmL, sygn. 151, nr  98.

Druk: Riabinin, nr 145; MRPS, IV nr 17178.

Wykaz, 50; DmL, sygn. 60.

 

 

Skip to content