1570, 16 marca, Warszawa

f. ąuinta pt dom. Judica prox.

Zygmunt August król polski, w sporze między przedmieszczanami z Czwartku z jednej strony, a m. Lublinem z drugiej stanowi, że jakieś przywileje, na które powołują się przedmieszczanie, jako rzekomo nadające im wolność warzenia piwa, miodu, gorzałki oraz sprzedaży tychże trunków i wszelkich towarów, z mocy prawa nie mogą istnieć, jako sprzeczne z prawami miasta Lublina, wobec czego znoszą się i kasują. Król potwierdza miastu wszystkie nadane mu przywileje, zabrania przedmieszczanom warzenia wspomnianych trunków i sprzedaży zarówno ich, jak też innych towarów, nakazując zlikwidować wszystkie słodownie i browary na przedmieściach i na Podzamczu lub przeznaczyć je na inny użytek.

Image00007

 

Oryg., pap., bifolium, 42,5 x 27,8 cm; przedarty na złożeniach, podklejony; tekst nieznacznie uszkodzony; j. łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., legenda nie odciśnięta; por. Gumowski, nr 50. Pod tekstem: relacja i podpis Walentego Dembińskiego kanclerza.

Na odwrocie: „No 5 Decretum Serenissimi Sigismundi Augusti reg[is – zaklejone] 1570 quo priuilegia posteriora subcastr[ensium – zaklejone] et suburbanorum Lublin[ensium] sunt abrogata”; „Podzamcze 1570″; „Do gorzałki należy y (zatarte)”; „niema”; „N 147” (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.38; AmL, sygn. 151, nr 147.

Druk: Riabinin, nr 235.

Wykaz, 102; DmL, sygn. 116.

 

_ZDJ0002

Skip to content