1628, 2 III w Warszawie

(panowania naszego polskiego XXXX szwedzkiego XXXV roku)

Zygmunt III król polski, w związku z informacją burmistrza i rajców m. Lu­blina, że komisarze, którzy na polecenie króla przyjechali do Lublina w celu zbada­nia publicznych wydatków miasta a tym samym realizacji wcześniejszego dekretu, nadużywają swoich uprawnień dopuszczając się różnych przewinień względem ra­dy miejskiej, nakazuje tymże komisarzom stosować się do otrzymanego polecenia.

 0002

 

Orygv pap., k.2; 19,5 x 31,8 cm; przedarcia na złożeniach; filigran; j. pol.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., częściowo wykruszona, mało wyraźna; por. Gumowski, nr 75.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”.

Na odwrocie: „Vrodzonym y slachetnym comisarzom na słuchanie lidzby do miasta Lublina na­znaczonym Wier: nam miłym”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 154.

Uwaga: w dok. błędnie wpisana data roczna – 1638; Zygmunt III już nie żył.

_ZDJ0013

Skip to content