1450, 5 stycznia, Sandomierz

f. secunda in vig. [Epiphianiae Domini]

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski, na prośbę królowej [Zofii], potwierdza przywilej swego ojca [Władysława Jagiełły] (brak daty) dla kupców, handlarzy i woźniców, określający trakt handlowy z ziemi ruskiej czyli bełskiej do Wielkopolski i Wrocławia przez miasta: Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, Zwoleń i Radom oraz wyznacza trakt dla kupców lubelskich przez Radom, Przytyk i Inowłódź do Wielkopolski, zaś do Wrocławia – przez Opoczno.

Oryg., perg., 38,5 x 22+7,8 cm, zniszczony, podklejony taśmą; ubytki tekstu; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja Jana z Koniecpola, kanclerza.

Na odwrocie: regest [XVII w.], częściowo zatarty i zaklejony; No 23tio (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.40-40v (data dzienna zapisana błędnie: „f. sexta in vig. Epifaniae Domini” – wigilia Trzech Króli przypadała w poniedziałek); reg.: KmL, sygn. 248, s.10; AmL, sygn. 151, nr 27. Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Druk: Białkowski, Lublin, s.290, 291; Riabinin, nr 30; Kat. Łopac, nr 36; MRPS, I, nr 81.

APL, 8d; DmL, sygn. 12.

Uwaga: K. Myśliński (Lublin a handel, s.16) uważa – wbrew L. Białkowskiemu – że dok. ten „nie miał swoich pisanych antecedensów”, tzn., że nie istniał oryginalny dok. Władysława Jagiełły.

 

 

Skip to content