1761, 20 maja, Warszawa

f. ąuańa pt fest. Sanctisimae et Indwiduae Trinitatis

August III król polski zezwala na wydanie z Metryki Koronnej odpisu poniż­szego dokumentu:

  • 1523,11 kwietnia, Kraków, na sejmie walnym
    Treść jak sygn. 43.

 

Oryg., pap. k.4; 21,5 x 36 cm; zachowany dobrze, niewielkie uszkodzenie tekstu; filigran; j. łac. Pieczęć w. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 166.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Małachowskiego, kanclerza; „Ex actis anni 1523″; „Decretum su­per eligendo viceadvocato Lublinen[si]”.

Na odwrocie: „Sabbato proximo ante Dominicam Conductus Paschae Anno Domino 1523. Feria 4 post hn SSmae ac Individuae Trinitatis proxima Ao Dni 1761 extraditum”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 199.

_ZDJ0005

 

Skip to content