1546, 26 lutego, Kraków

f. sexta pt fest. s. Mathiae ap. prox.

Zygmunt król polski dowiedziawszy się, że pospólstwo m. Lublina wybierało dotyczczas mało odpowiednich i nieposłusznych rajcom wójtów sądowych, którzy wskutek braku doświadczenia lub nieznajomości prawa wydawali błędne wyroki, pozbawia je prawa elekcji wspomnianych wójtów cedując je na rajców, przy czym stanowi, że wybór wójta sądowego, który wraz z ławnikami powinien sądzić sprawy miejskie, ma się odbywać corocznie z grona rajców albo ławników, według uznania rajców.

Lista świadków

DML 95-1000058

 

Oryg., perg., 54,5 x 28,7+10,3 cm; niewielkie przedarcia na złożeniu, pismo w znacznej części zatarte; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęć mn kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku dbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na zakładce: nota o oblacie w ks. radź. 9 XII 1756 r.

Na odwrocie: napisy zatarte; Nro 111mo (sumariusz z r. 1836).

Kopie z XVIII w.: 1 – nie uwierzytelniona; 2 – ekstrakt z ks. radź., z podpisem Ignacego Skwarczyńskiego, archiwisty; 3 – z podpisem Jana Tarnopolskiego, triumwira i ekonoma miejskiego i adnotacją o oblacie w ks. radź. 9 XII 1756 r.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.67-67v; KmL, sygn. 241, k.14-15; AGAD, MK, sygn. 71, s.101-102; reg.:

KmL, sygn. 248, s.34; AmL, sygn. 151, ni 129.

Druk: Riabinin, nr 196; Kat. Łopac, nr 1306; MRPS, IV, nr 22284.

Wykaz, 80; DrnL, sygn. 95.

Skip to content