1878, Anastazy Suligowski

Plan M.[iasta] Lublina sporządzony według planu regulacyjnego z 1874 r. dopełniony w 1878 r.

Data opracowania: 1878

Autorzy: inżynier Anastazy Lubomił Suligowski

Skala: [ok. 1:8200]

Opis zewnętrzny

  • – wymiary: 48,8 x 39,8 cm
  • – technika wykonania: druk, Litografia W. Główczewskiego, jednobarwny
  • – materiał: papier

Język opisu treści planu: polski

Akta miasta Lublina. Plany miasta Lublina, sygn. 323 (dawna 5a)

PL-35-22-PmL-323-1-0

Skip to content