1392, 2 stycznia, Lublin

in crast. Circumcisionis Christi

Władysław [Jagiełło] król polski nadaje m. Lublinowi na wieczne czasy prawo składu z 8-dniowym przymusem składowym.

Lista świadków.

Oryg., perg., 44 x 19,5 (17,8)+7cm, brzegi nierówne, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, jedw. dbw. nici ze sznurka.

Na odwrocie: „Super depositorium”; inny napis zatarty; nota o okazaniu dokumentu lustratorom 18 II 1661 r.; Nro 9no (sumariusz z 1836 r.).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.32v-33v; reg.: KmL, sygn. 248, s.3; AmL, sygn. 151, nr 10.

Druk: KDMłp., IV, nr 1017; Lublin w dokumencie, nr 5 (regest); Riabinin, nr 11.

Wykaz, 8; DmL, sygn. 8.

 

Skip to content