1553, 27 marca, Kraków, na sejmie walnym

f. secunda pt dom. Palmarum; regni nostri XXIIIIto

Zygmunt August król polski w sprawie między Mikołajem Boguszem wojskim lubelskim, starostą krasnostawskim i dzierżawcą lubelskich młynów królewskich a m. Lublinem oskarżonym: – o bezprawne wybudowanie młyna wodnego, pracującego na wodzie sprowadzanej kanałami z rz. Bystrzycy; – o sprowadzanie do miasta piwa przywoźnego, od którego nie chce płacić dzierżawcy trzeciego grosza; – o wywożenie zboża i słodu do mielenia w innych młynach; – o sprowadzanie do miasta chleba z innych miasteczek i wsi, z narażeniem na straty skarbu królewskiego i ze szkodą dzierżawcy, nakazuje: zlikwidować nowo wybudowany młyn i nie budować innego za życia Bogusza; mleć zboże wyłącznie we młynach lubelskich, pod groźbą jego utraty; płacić trzeci grosz od piwa przywoźnego Boguszowi. Zezwala na sprowadzanie chleba na sprzedaż z okolicy tylko raz w tygodniu, w poniedziałek, gdy w mieście odbywa się targ.

DML 102-1000099

 

Oryg., pap., k..2; 43 x 29 cm; przedarcia na złożeniach, tekst nieco uszkodzony; j. łac. Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Ocieskiego, kanclerza.

Na marginesie (z prawej): „Molendina civitatis”.

Na odwrocie: „Decretum S Regiae Mtis pro Bogusch”; „Contra ciues ratione molendinorum AD 1543”.

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona. Reg.: KmL, sygn. 248, s.33 (pod r. 1543). Druk: Riabinin, nr 210 Wykaz, 86; DmL, sygn. 102.

Uwaga: dokument błędnie datowany na r. 1543, podczas gdy powinien być 1553, na co wskazują zarówno lata panowania króla, jak fakt, że Jan Ocieski został kanclerzem dopiero w r. 1552., Miko­łaj Bogusz był starostą krasnostawskim w 1. 1542 – 1560, por. Urzędnicy chełmscy, nr 1579.

 

 

Skip to content