1636, 8 marca, Wilno

Władysław IV król polski poleca Janowi Mikołajowi Daniłowiczowi podskar­biemu wielkiemu koronnemu i staroście przemyskiemu, aby wydzierżawił czopowe temu, kto da więcej, nie wyłączając spośród potencjalnych dzierżawców aktualnie wybranych przez niektóre województwa i powiaty poborców, oraz aby miasta kró­lewskie i duchowne oddawały czopowe tylko temu poborcy, którego powoła skarb.

 0003

 

Oryg., pap., bifolium, 31,5 x 22 cm; zachowany dobrze; filigran; j. pol.

Pieczęć mn. kor. pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 94.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; inny napis nieczytelny.

Na odwrocie: „Vniuersał króla Jego Mości strony czopowego anno 1636″.

Druk: Riabinin, nr 317.

Wykaz, 153; DmL, sygn. 162.

_ZDJ0024

Skip to content