1750, 21 sierpnia, Warszawa

August III król polski powtarza i potwierdza poniższe dokumenty:

  • 1658, 20 lipca, Warszawa
    Treść, jak sygn. 172.

 

  • 1656, 24 stycznia, Łańcut
    Jan Kazimierz król polski poddaje jurysdykcji miejskiej wszystkie pałace, ka­mienice i domy szlacheckie i duchowne w murach i poza murami miejskimi wraz z ich mieszkańcami, obciążając je wszystkimi powinnościami miejskimi.

Oryg., perg., k.2, 34,5 x 40,5 cm, zachowany dobrze; j. łac pol.

Pieczęci brak, wstążka jbw. wzdłuż grzbietu.

Pod tekstem: „Augustus Rex”; „Ignatius Ludouicus Nowicki Se Re Mttis secretarius; „Confirmatio Jurium civitati Lublinensi servientium”.

Na odwrocie: „Przywilej na sztukowe miastu służące”; „Przywilej znoszący juryzdykcye w Lubli­nie”; nota o oblacie dok. w ks. grodź. 23 IX 1750 r.; Nro 178vo (sumariusz z r. 1836). 2 kopie z r. 1750 (ekstrakty z ks. grodź., jeden z pieczęcią pap.-wosk. z herbem Jelita, niezbyt wy­raźna; w drugim – brak ostatniej karty).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.61-62; AmL, sygn. 151, nr 217.

Druk: Riabinin, nr 408.

Wykaz, 192; DmL, sygn. 194.

 

 

Skip to content