1784, 3 grudnia, Warszawa

Stanisław August król polski powtarza i potwierdza dekret Asesorii Koronnej z 11 Xl 1784 w sprawie między posesorami domów, dworków i ogrodów położo­nych na gruntach klasztoru Brygidek w Lublinie z jednej strony, a przeoryszą i ca­łym konwentem Brygidek z drugiej, który – powołując się na konstytucję „Ubezpieczenie miast” z 1764 r. – znosi Jurydykę Panny Maryi (Brygitkowską), ka­suje dokonaną elekcję wójta i ławników, zabraniając im pełnienia urzędu oraz naka­zuje czynszownikom zachowanie przytoczonych punktów ordynacji z 1603 r. [zob. nr 150] dotyczących m.in. ich powinności względem klasztoru.

Oryg., pap., k.6; 21 x 35,5 cm, zachowany dobrze; filigrany; j. lac, pol.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk,, zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 183.

Pod tekstem: relacja i podpis biskupa Antoniego Onufrego Okęckiego, kanclerza; „And[reasj Przezdziecki Decretoruin Curiae R|eg]ni ntrius mp.”; „Excerptum eathegoriarum inter moniales regulae s. Birgiltae conventus Lublinensis et censitas fundi eorum.”

Na odwrocie: „Dekret do P.P. Brygidek Lubelskich ściągający się”; „Nro 185″ (suinaruisz z r. 1836).

Reg. AmL, sygn. 151, nr 229.

Druk: Riabinin, nr 434.

Wykaz, 202; DmL, sygn. 203.

_ZDJ0020

Skip to content