1508, 17 maja, Lublin

f. quarta prox. pt fest. s. Zophie

Zygmunt król polski powołując się na okazane przez mieszczan lubelskich przywileje, zakazuje poborcom celnym, szczególnie w Krakowie, Busku (Buczne), Poznaniu, Łęczycy, Radomiu, Rawie, Kleczowie, Radomsku, Sandomierzu, Kra-snymstawie, Bełzu, Sokalu i Chełmie pobierania ceł od tychże mieszczan.

PL-35-22-DmL-34-1-1

 

Oryg., perg., 24,8 x 22,5 cm, niewielkie przedarcie na złożeniu, frag. dolnego marginesu wydarty; j. łac.

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: relacja Jana Łaskiego, kanclerza.

Na odwrocie: 2 regesty [XVI-XVII w.], częściowo zatarte; „Approbatio in Rawa Ducatus Mazouiae Sigismundi primi”; „Serenissimi Sigismundi 3tium”; „Nro 59mo” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 3; reg.: KmL, sygn. 248, s.23; AmL, sygn. 151, nr 66.

Druk: Riabinin, nr 102.

Wykaz, 25; DmL, sygn. 34.

 

 

Skip to content