1604, 31 marca, Kraków

dnia ostatniego marca

Zygmunt III król polski poleca Janowi Firlejowi z Dąbrowicy podskarbiemu koronnemu i staroście lubelskiemu, aby – zgodnie z przywilejem króla Zygmunta (2542, 2 III, Wilno) – nie zabraniał mieszczanom lubelskim „brania i łamania kamie­nia w górze naszej Tatari rzeczonej, i miejsczach przyległych, tak na budowanie murów wiess miejskich, jako i domów obywatelow miasta Lubelskiego”.

 0004

Oryg., pap., bifolium, 20,2 x 32 cm; zachowany dobrze, rdzawe plamy; j. pol.

Pieczęć mii. kor., pap.-wosk., pęknięta pionowo; por. Gumowski, nr 78.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Stanislaus /?/ Kaslewski”; „Mandat do P. Podskarbiego za mieszczani Lubelskiemi”.

Na odwrocie: „Mandat na łamanie kamienia w górze Talary 1604″.

Kopia z XX w., mps, nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.42; AmL, sygn. 151, nr 1.61.

Druk: Riabinin, nr 272; dok. z r. 1541 – MRPS, IV, nr 20508.

Wykaz, 114; DmL, sygn. 131.

Uwaga: datę dok. króla Zygmunta I uzupełniono na podstawie: Riabinin, nr 175.

_ZDJ0027

Skip to content