1504, 9 sierpnia, Kraków

f. sexta in vig. s. Laurentii

Aleksander król polski na prośbę Stanisława Morsztyna i opiekunów jego małoletniego brata Jerzego, synów Stanisława Morsztyna rajcy krakowskiego, wójta dziedzicznego lubelskiego, zezwala na sprzedaż lubelskiego wójtostwa dziedzicznego m. Lublinowi.

Lista świadków.

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z kopiariusza przywilejów miejskich (XVIII w.), pap., k.2; 34,5 x 20,7 cm; zachowany do­brze; filigrany.

Pieczęć burmistrza, zachowana dobrze; por. Katalog, nr 9.

Pod tekstem: „Ex Codice Privilegiorum Civitatis Sacrae Regiae Majestatis Lublinensis extraditum Michael Kloss consul Lublinensis officii ejusdem notarius mp.” Na odwrocie: regest; „N 61” (sumariusz z r. 1841).

Odpis: KmL, sygn. 145, k. 11v-12; reg: KmL, sygn. 248, s.22; AmL, sygn. 151, nr 61.

Druk: Riabinin, nr 90; MRPS, III, nr 1600. Wykaz, 19; DmL, sygn. 29.

 

 

Skip to content