1791, 14 lutego, Lublin

Burmistrz i rajcy m. Lublina zaświadczają, że Jan Zahorski s. Józefa jest szlachcicem, mieszka na przedmieściu Lublina i nie przyjął prawa miejskiego.

205

Ekstrakt z ks. radź., pap. stemplowy, k.2; 36 x 20,5 cm; zachowany dobrze; j. lac.

Pieczęć burmistrzowska, pap.-wosk., por. Katalog, ni 11.

Pod tekstem: „Jacobus Lewandowski praeconsul SRM civitatis Lublinensis mpp”; „Ex actis officii Consularis Lublinen[sis] extradit Caietanus Konopka notarius”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 205.

_ZDJ0016

Skip to content