O portalu

LACwidgetZbliżający się jubileusz 700-lecia nadania prawa miejskiego Lublinowi sprzyja powstawaniu różnych pomysłów i inicjatyw mających na celu uświetnienie i upamiętnienie tego wydarzenia. Wiele z tych przedsięwzięć będzie odnosić się do jego bogatej historii. Szczególne miejsce i rola przypadają Archiwum Państwowemu w Lublinie, które jest spadkobiercą i strażnikiem dziedzictwa archiwalnego wytworzonego w całym okresie dziejów miasta. Materiały archiwalne przechowywane w lubelskim archiwum są świadectwem i źródłem poznania przeszłości Lublina – tej dawnej i tej bliskiej. Wszyscy, którzy interesują się historią Lublina nie mogą pominąć zasobu lubelskiego archiwum.

Lubelscy archiwiści od kilku lat intensywnie digitalizują materiały archiwalne dotyczące Lublina i udostępniają je w postaci kopii cyfrowych w Internecie. Już teraz na portalu szukajwarchiwach.pl można oglądać setki tysięcy skanów wykonanych z materiałów lubelskich. Powstały też mniejsze, bardziej tematyczne portale ułatwiające do nich dostęp.

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe został opracowany przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie w celu stworzenia jednej platformy pozwalającej gromadzić i pokazywać on-line kopie cyfrowe własnych materiałów archiwalnych. W pierwszym okresie jego działania zostaną udostępnione skany materiałów dotyczących Lublina, pokazujące bogate i zróżnicowane dziedzictwo dokumentacyjne miasta, słusznie chlubiącego się swoją siedmiusetletnią historią. W przyszłości jednak planuje się rozbudowę portalu o inną dokumentację powstałą na obszarze całego województwa lubelskiego.

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe będzie udostępniać różne rodzaje materiałów archiwalnych – aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, ikonograficzne i inne. Zdecydowana większość tych materiałów, głównie aktowych (tekstowych), jest już lub będzie udostępniana w repozytorium szukajwarchiwach.pl, ale jego lubelskie zasoby będą także dostępne z pozycji portalu LAC. Pozostałe rodzaje materiałów w formie tematycznych lub gatunkowych kolekcji będą w pierwszym rzędzie udostępniane w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

Strona powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Projekt

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe jest projektem Archiwum Państwowego w Lublinie, który swoją premierę miał pod koniec listopada 2015 roku. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Lublina, a w dalszej kolejności także z terenu Lubelszczyzny, pochodzących wyłącznie z zasobu lubelskiego Archiwum. Wraz ze skanami prezentowane są opisy archiwalne, a w niektórych przypadkach także dodatkowe informacje, transkrypcje i tłumaczenia. Założeniem portalu jest pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania, w związku z czym nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe osób odwiedzających.
Portal udostępnia różne rodzaje materiałów archiwalnych – aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, ikonograficzne i inne. Zdecydowana większość tych materiałów jest już lub będzie udostępniana w repozytorium szukajwarchiwach.pl, ale jego lubelskie zasoby będą także dostępne z pozycji Portalu. Pozostałe rodzaje materiałów w formie tematycznych lub gatunkowych kolekcji będą w pierwszym rzędzie udostępniane w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

Strona powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Transkrypcje i tłumaczenia dokumentów miasta Lublina sporządzili dr Marcin Pytel i dr Ewa Zielińska

Warunki wykorzystania kopii cyfrowych

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki. Dla celów informacyjnych wymaga się podawanie źródła pochodzenia kopii cyfrowej w postaci aktywnego odnośnika do miejsca jej prezentacji w portalu lac.lublin.pl lub, jeśli jest to niemożliwe, poprzez podanie źródła w formie podpisu: „Materiał pochodzi z Lubelskiego Archiwum Cyfrowego (lac.lublin.pl)”

 

 

 

Skip to content