O portalu

Projekt

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe jest projektem Archiwum Państwowego w Lublinie, który swoją premierę miał pod koniec listopada 2015 roku. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Lublina, a w dalszej kolejności także z terenu Lubelszczyzny, pochodzących wyłącznie z zasobu lubelskiego Archiwum. Wraz ze skanami prezentowane są opisy archiwalne, a w niektórych przypadkach także dodatkowe informacje, transkrypcje i tłumaczenia. Założeniem portalu jest pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania, w związku z czym nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe osób odwiedzających.
Portal udostępnia różne rodzaje materiałów archiwalnych – aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, ikonograficzne i inne. Zdecydowana większość tych materiałów jest już lub będzie udostępniana w repozytorium szukajwarchiwach.pl, ale jego lubelskie zasoby będą także dostępne z pozycji Portalu. Pozostałe rodzaje materiałów w formie tematycznych lub gatunkowych kolekcji będą w pierwszym rzędzie udostępniane w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

Strona powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Transkrypcje i tłumaczenia dokumentów miasta Lublina sporządzili dr Marcin Pytel i dr Ewa Zielińska

Warunki wykorzystania kopii cyfrowych

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki. Dla celów informacyjnych wymaga się podawanie źródła pochodzenia kopii cyfrowej w postaci aktywnego odnośnika do miejsca jej prezentacji w portalu lac.lublin.pl lub, jeśli jest to niemożliwe, poprzez podanie źródła w formie podpisu: „Materiał pochodzi z Lubelskiego Archiwum Cyfrowego (lac.lublin.pl)”