1510, 22 stycznia, Kraków, w zwykłej rezydencji [wikariusza]

Bernardyn Gali kustosz, kanonik i wikariusz generalny krakowski na prośbę Jana Bonera i Piotra Morsztyna egzekutorów testamentu Stanisława Morsztyna, oraz Erazma Zayfretha czyli Betmana, mieszczanina krakowskiego, poleca Piotrowi synowi Macieja z Zakrzewa, notariuszowi publicznemu wydać z akt wikariatu krakowskiego odpis poniższego kontraktu:

  • 1508,  23 maja, [Kraków] Andrzej z Cieszyna dr teologii i altarysta w kościele św. Barbary w Krakowie zeznał, że Jan Boner, Piotr Morsztyn i Erazm Zayfreth czyli Betman zapisali na uposażenie altarysty i altarii w wymienionym kościele roczny czynsz w wys. 10 grzywien na jatkach rzeźniczych w Krakowie, jako rekompensatę czynszu 12 grzywien niegdyś zapisanego na wójtostwie lubelskim. Wobec czego altarysta Andrzej uwalnia na zawsze, w imieniu swoim i swoich sukcesorów, rajców i całe pospólstwo m. Lublina, jako aktualnych właścicieli wójtostwa, od opłaty wspomnianego czynszu.
    Lista świadków (w dok. z 1510 r.)

PL-35-22-DmL-35-1-1

Bernardinus Gallus de Jadra custos, canonicus vicariusque in spiritualibus generalis Cracouiensis, universis et singulis presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, significamus tenore presencium, quibus expedit, quomodo certum contractum seu ordinacionem infrascriptum in actis actorum vicariatus Cracoviensis reperimus conteneri, quem contractum seu ordinacionem ad instanciam famatorum dominorum Joannis Boner et Petri Morstin executorum testamenti olim Stanislai Morstin et Erasmi Zayreth, alius Bethman civis Cracoviensis per notarium nostrum iussimus et mandavimus transumere et exemplari, huiusmodi verborum sub tenore venerabilis magistri Andreas de Teschin sacre theologie doctor, altarista tituli sancti Martini, felice et aucti in ecclesia sancte Barbare in cimitiero ecclesie parrochialis sancte Marie Cracoviensis sitto principalem coram reverendo patre domino Bernardino Gallo custode vicarique in spiritualibus generali Cracoviensi moderno et ad acta presencia personaliter constitutus, non per errorem neque improvide, nec vim dolo metu fraude aut aliqua simillia machinacionem seductus aut circumventus, sed sponte et libere ac animo, ut dicebat plene deliberato recognovit et fuit cautellus. Quod spectabiles et famati domini Joannes Bonar consul Cracoviensis et executor testamenti ac tutor puerorum domini olim Stanislai Morstein consulis Cracoviensis, suo et domini Petri Morstin sui coexecutoris nominibus etc. et Erasmus Zaytreth, alias Bethman civis Cracoviensis satisfactionem obligacioni ipsorum superius ad acta presencia vicariatorum, alias de anno Domini millesimo quingentesimo octavo, die vero marte, vicesima tercia maii habite, scripte et inserte: censum annum decem marcarum peccunie commisis in instite, alias macellis carnificum in civitate Cracoviensi pro ipso magistro Andrea et altari ipsius tituli sancti Martini, felice et aucti in ecclesia sancte Barbare supradicte ipsiusque successoribus pro tempore dicti altaris possessoribus et altariste effectualiter ordinaverunt et compararunt et desuper confirmacionem seu incorporacionem eiusdem census ad altare prefatum a reverendissimo domino episcopo Cracoviensi in primo cum adventu felici in Cracoviam ordinare et reportare debent et tenebuntur. Quem quidem censum decem marcarum prefatus magister Andreas de Teschin pro se et successoribus suis pro tempore, dicti altaris possessoribus solenniter et perexpressum acceptavit in recompensum census annui duodecem marcarum peccunie in advocacia Lublinensis et bonis eiusdem advocacie prius habiti tanquam incerti et propter nimiam deterioracionem bonorum prefate advocacie pene iam periture et in hanc vim prefatus Andreas famatos dominos consules Lublinenses possessores modernos dicte advocacie Lublinensi et totam communitatem civium opidi Lublinensi ipsorumque successores pro tempore dicte advocacie et eius bonorum possessores deinceps et inperpetuum liberos dimisit, a solucione predicte census necnon obligacionem notas et inscripcionis, quascunque pro eodem censu super advocatos Lublinenses et bona advocacie ubicumque habitas et factas unacum literis et munimente, quibuscunque inde secute exterminavit, cassavit et mortificavit perpetuo et in evum renunciantes per expressum pro se et suis successoribus pro tempore altariste et possessoribus dicte altarie, dictis notis et inscripcionibus et literis necnon, quibus in excepcionibus cautelis et remediis iure sibi et eisdem suis successoribus ad presens et imposterum circa premissa, quomodolibet suffragare volentes, que omnia et singula vobis omnibus et singulis, quorum interest, intercevit aut interesse poterit, quomodolibet infuturum intimamus, inseminamus, notificamus et ad cuiuslibet vestrum noticiam deducemus et deduci volumus perpetuis, volentes nichilominus, ut literis nostris significationalibus presentibus in iudico et extra ac ubicumque locorum plenaria fierent adhibeatur ac si originalis contractus et ordinatio in iudicium vestri fuerit exhibita. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium sigillum nostrum presentibus est subappensum. Actum et datum Cracouie, in domo habitacionis nostre solite residencie inter alias domos canonicales sitti, anno Domini millesimo quingentesimo decimo, die vero martis vicesima secunda ianuarii, pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini nostri Julii, divina providencia pape secundi, moderni anno ipsius septimo, presentibus tunc venerabilibus et honorabilibus dominis: Leonardo de Cracouia decretorum doctore surrogato, Martino de Vislicia custode ecclesie sancti Michaelis in castro Cracoviensi, Stanislao de Clomicze canonico Opatouiensi, Joanne Vracz de Poznania notariis publicus, clericis Cracoviensis et Poznaniensis diocesis, testibus circa premissa.

 

Et ego Petrus Mathie de Zacrzew clericus diocesis Poznaniensis, auctoritate imperiali notarius publicus, quia predictis puta contractum seu ordinacione aliisque omnibus et singulis premissis dum sit, ut premittitur, agerentur et fuerunt unacum prenominatis testibus presentis interfui eaque omnia et singula premisse, si fieri vidi et audivi, ideo hoc presentis publicum instrumentum, ordinacionem et contractum in se continentem confeci manu mea fideliter scriptum unacum appenssione sigilli memorati domini spiritualibus vicarii consignavi et communiri, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus specialiter et requisitus.

Oryg., perg., 43,7 x 20,4+2,8 cm; zachowany dość dobrze, żółte plamy; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: formuła i znak notariusza publicznego imperiali auctoritate Piotra, s. Macieja z Zakrzowa.

Na odwrocie: „Oblata contractus Morsztyn quo liberam facit civitatis ab onere census”; „Lectum”; „And[reas] Joan[nes] Polanski N. C. Lub. mp.”; „Nro 61mo””(sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.23; AmL, sygn. 151, nr 68.

Druk: Riabinin, nr 103.

Wykaz, 26; DmL, sygn. 35.

 

 

Skip to content