1510, 22 stycznia, Kraków, w zwykłej rezydencji [wikariusza]

Bernardyn Gali kustosz, kanonik i wikariusz generalny krakowski na prośbę Jana Bonera i Piotra Morsztyna egzekutorów testamentu Stanisława Morsztyna, oraz Erazma Zayfretha czyli Betmana, mieszczanina krakowskiego, poleca Piotrowi synowi Macieja z Zakrzewa, notariuszowi publicznemu wydać z akt wikariatu krakowskiego odpis poniższego kontraktu:

  • 1508,  23 maja, [Kraków] Andrzej z Cieszyna dr teologii i altarysta w kościele św. Barbary w Krakowie zeznał, że Jan Boner, Piotr Morsztyn i Erazm Zayfreth czyli Betman zapisali na uposażenie altarysty i altarii w wymienionym kościele roczny czynsz w wys. 10 grzywien na jatkach rzeźniczych w Krakowie, jako rekompensatę czynszu 12 grzywien niegdyś zapisanego na wójtostwie lubelskim. Wobec czego altarysta Andrzej uwalnia na zawsze, w imieniu swoim i swoich sukcesorów, rajców i całe pospólstwo m. Lublina, jako aktualnych właścicieli wójtostwa, od opłaty wspomnianego czynszu.
    Lista świadków (w dok. z 1510 r.)

PL-35-22-DmL-35-1-1

Oryg., perg., 43,7 x 20,4+2,8 cm; zachowany dość dobrze, żółte plamy; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: formuła i znak notariusza publicznego imperiali auctoritate Piotra, s. Macieja z Zakrzowa.

Na odwrocie: „Oblata contractus Morsztyn quo liberam facit civitatis ab onere census”; „Lectum”; „And[reas] Joan[nes] Polanski N. C. Lub. mp.”; „Nro 61mo””(sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.23; AmL, sygn. 151, nr 68.

Druk: Riabinin, nr 103.

Wykaz, 26; DmL, sygn. 35.

 

 

Skip to content