1669, 31 października, Kraków, na sejmie koronacyjnym

Michał król polski potwierdza i odnawia prawa i przywileje jakie m. Lublin o-trzymało od czasu lokacji aż do jego panowania, wszystkie lauda miejskie, jak też wszelkie przywileje cechowe.

 0004

 

Oryg., perg., 66 x 27+9,2 cm, niewielkie plamy, pismo trochę wyblakłe; inicjał ,,S”(ignificamus); j. łac.

Pieczęć mn. kor., w puszce met., na jedw. sznurku jbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 120.

Pod tekstem: „Michael Rex”; „Stanislaus Lipski Crac[oviensis] Ploc[ensis] Can[onicu]s Regens Cancel[lariae] Regni”.

Na zakładce: „Confirmatio Iiirium et Priuilegiorum Ciuitatis Lublinensis”.

Na odwrocie: regest [XVIII w.]; „Serenissimi Michaelis lćtum”; „Andreas Joannes Polanski notarius civilis L[ublinei\sis] mp.”; „Nro 165to” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 247, ni 16; reg.: KmL, sygn. 248, s.55; AmL, sygn. 151, nr 198 (pod datą dzienną 3 października).

Druk: Riabinin, nr 364.

Wykaz, 169; DmL, sygn. 175.

_ZDJ0006

Skip to content