W cieniu swastyki – Staatsarchiv Lublin

W cieniu swastyki – Staatsarchiv Lublin

18 września 1939 r. wojska hitlerowskie zajęły Lublin. Zaczęła się trwająca blisko 5 lat okupacja niemiecka. Tuż po zajęciu Polski działalność okupanta dotycząca dóbr kultury nie była uregulowana, a kompetencje poszczególnych służb cywilnych czy policyjnych pozostawały nieustalone. Panowało generalne przekonanie, że są to dobra bezpańskie,Czytaj więcej

Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

Jesienią 1918 r. klęska państw centralnych w Wielkiej Wojnie była przesądzona, a rozpad monarchii austro-węgierskiej i Cesarstwa Niemieckiego były tylko kwestią czasu. Militarna i polityczna słabość dwóch potęg, na których spoczywał ciężar prowadzenia wojny, spowodowały wzrost nastrojów niepodległościowych wśród narodów wchodzących w skład monarchii habsburskiejCzytaj więcej

Historyczne oblicze Czerwonej Karczmy

Historyczne oblicze Czerwonej Karczmy

Wjeżdżając do Lublina od strony Łęcznej, tuż za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, po prawej stronie ulicy Turystycznej, pod nr 2. dostrzec można charakterystyczną, podupadającą już dziś budowlę. Zarówno jej bryła, jak i elewacja każą się domyślać, że nie powstała współcześnie, że jest to budynek zabytkowy.Czytaj więcej

Skip to content